Hlavní obsah

hrát

Nedokonavé sloveso

  1. (společenskou hru) spielenhrát karty/šachyKarten/Schach spielen
  2. (spekulovat, sázet) spielenhrát o penízeum Geld spielenhrát o všechnoum alles spielen
  3. (dětskou hru) spielenhrát na schovávanouVerstecken spielenhrát na slepou bábuBlindekuh spielen
  4. (provozovat jako sport) spielenhrát tenisTennis spielen
  5. (provozovat hudbu) spielen, Musik machenhrát na housleGeige spielenhrát na přáníauf Wunsch spielen
  6. (herecky ztvárnit) spielenhrát hlavní rolidie Hauptrolle spielen
  7. přen.(předstírat) vorspielen, vorspiegelnhrát nemocnéhoden Kranken vorspielen
  8. (znít) klingen, tönen, läuten
  9. (jít snadno) leicht gehen
  10. (živě se projevovat)hrát všemi barvamiin allen Farben schillern

Vyskytuje se v

kostka: hrát kostkyWürfel spielen

čtyři: hud. hrát na čtyři rucevierhändig spielen

do: hrát do tancezum Tanz spielen

dorost: hrát za dorostim Nachwuchs spielen

dur: hrát skladbu v D dureine Komposition in D-Dur spielen

fér: hrát fér hruein faires Spiel spielen

housle: hrát na housleGeige spielen

hrát si: hrát si s míčemmit dem Ball spielen

klávesa: hrát na klávesyKeyboard spielen

kulečník: hrát kulečníkBillard spielen

kuželka: hrát kuželkyKegel spielen

kytara: hrát na kytaruGitarre spielen

mašinka: hrát si s mašinkoumit einem Kinderzug spielen

míč: hrát si s míčemmit dem Ball spielen

na: hrát na klavírKlavier spielen

osmina: slang. hrát osminyAchtel spielen

ošidný: hrát ošidnou hru s kýmein trügerisches Spiel mit j-m spielen

panáček: hrát si s panáčkymit Puppen spielen

piano: hrát pianopiano spielen

pop: hrát popPop spielen

poznačený: hrát s poznačenými kartamimit gezinkten Karten spielen

půle: hrát na vlastní půli hřištěin der eigenen Spielhälfte spielen

schovávaná: hrát (si) na schovávanouVerstecken spielen

šach: hrát šachSchach spielen

trubka: hrát na trubkuTrompete blasen

varhany: hrát na varhanydie/auf der Orgel spielen

z, ze: hrát z notvom Blatt/nach Noten spielen

barva: hrát všemi barvamiin allen Farben schillern

divadlo: přen. hrát divadloTheater spielen

falešný: hrát falešnou hru s kýmmit j-m ein falsches Spiel spielen

hra: hrát dvojí hruein Doppelspiel treiben

hrát si: hrát si s kým jako kočka s myšímit j-m Katz und Maus spielen

hrát si: hrát si s ohněmmit dem Feuer spielen

kočka: hrát si s kým jako kočka s myšíKatz und Maus mit j-m spielen

myš: hrát si s kým jako kočka s myšímit j-m Katze und Maus spielen

otevřený: hrát otevřenou hruein offenes Spiel spielen

úloha: hrát hlavní úlohudie Hauptrolle spielen