Hlavní obsah

čtyři, ob. čtyry, ob. štyry

Číslovka

  • vierlézt po čtyřechauf allen vieren kriechenhud. hrát na čtyři rucevierhändig spielen

Vyskytuje se v

mezi: mezi čtyřma očimaunter vier Augen

strana: (čtyři) světové stranydie (vier) Himmelsrichtungen

být: Dvě a dvě jsou čtyři.Zwei und zwei ist vier.

drama: drama o čtyřech dějstvíchein Drama in vier Akten

okruh: v okruhu čtyř kilometrůim Umkreis von vier Kilometern

rozčlenit: rozčlenit článek na čtyři odstavceeinen Artikel in vier Abschnitte aufteilen

verš: sloka o čtyřech veršícheine Strophe aus vier Versen

vyhotovení: životopis ve čtyřech vyhotoveníchein Lebenslauf in vier Ausfertigungen

vysadit: Vysadili jsme čtyři jabloně.Wir haben vier Apfelbäume (aus)gepflanzt.

vysávat: vysávat čtyři pokojevier Zimmer (Staub) saugen

hovořit: hovořit s kým mezi čtyřma očimamit j-m unter vier Augen sprechen

oko: mezi čtyřma očimaunter vier Augen

rozhovor: rozhovor mezi čtyřma očimadas Gespräch unter vier Augen

kriechen: lézt po čtyřechauf allen vieren kriechen

vier: čtyři roční obdobídie vier Jahreszeiten

zu: dvě ku čtyřemzwei zu vier

Element: Čtyři elementy jsou oheň, voda, vzduch a země.Die vier Elemente sind Feuer, Wasser, Luft und Erde.

früh: vstávat ve čtyři ránoum vier Uhr früh aufstehen

Jahreszeit: čtyři roční obdobívier Jahreszeiten

plus: Čtyři plus tři je sedm.Vier plus drei ist sieben.

und: Dvě a dvě jsou čtyři.Zwei und zwei ist vier.

unter: Mezi čtyřmi vajíčky byla dvě zkažená.Unter vier Eiern waren zwei faule.

unterwegs: Byli jsme na cestách čtyři týdny.Wir waren vier Wochen unterwegs.

čtyři: lézt po čtyřechauf allen vieren kriechen