Hlavní obsah

vyhotovení

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (exemplář, opis) die Ausfertigungživotopis ve čtyřech vyhotoveníchein Lebenslauf in vier Ausfertigungenvyhotovení protokoludie Anfertigung des Protokollsvyhotovení dokladu do tří dnůdie Ausstellung des Belegs in drei Tagen
  2. kniž.(vyrobení) die (An)Fertigung

Vyskytuje se v

protokol: das Protokoll aufnehmen/abfassensepsat/vyhotovit protokol

stvrzenka: eine Quittung ausstellenvyhotovit stvrzenku

vyhotovit: einen Vertrag ausfertigenvyhotovit smlouvu

einfach: ein einfaches Formular ausfüllenvyplnit formulář v jednom vyhotovení

Ausfertigung: ein Vertrag in drei Ausfertigungensmlouva ve třech vyhotoveních

Ausführung: einfache Ausführungjednoduché vyhotovení

vyhotovení: ein Lebenslauf in vier Ausfertigungenživotopis ve čtyřech vyhotoveních