Hlavní obsah

vier

Číslovka

  • čtyřivier (Jahre alt) seinmít čtyři (roky)die vier Jahreszeitenčtyři roční obdobídie vier Himmelsrichtungenčtyři světové strany

Vyskytuje se v

vier: alle viere von sich streckennatáhnout se

viert: zu viertve čtyřech

Wand: die (eigenen) vier Wändevlastní čtyři stěny vlastní byt

kriechen: auf allen vieren kriechenlézt po čtyřech

wie: so sicher sein, wie zwei mal zwei vier istbýt tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvě

zu: zwei zu vierdvě ku čtyřem

Datum: Welches Datum haben wir heute? – Den vierten (März).Kolikátého je dnes? – Čtvrtého (března).

Element: Die vier Elemente sind Feuer, Wasser, Luft und Erde.Čtyři elementy jsou oheň, voda, vzduch a země.

früh: um vier Uhr früh aufstehenvstávat ve čtyři ráno

Jahreszeit: vier Jahreszeitenčtyři roční období

plus: Vier plus drei ist sieben.Čtyři plus tři je sedm.

und: Zwei und zwei ist vier.Dvě a dvě jsou čtyři.

unter: Unter vier Eiern waren zwei faule.Mezi čtyřmi vajíčky byla dvě zkažená.

unterwegs: Wir waren vier Wochen unterwegs.Byli jsme na cestách čtyři týdny.

Auge: unter vier Augenmezi čtyřma očima hovořit ap.