Hlavní obsah

Datum

Das, podstatné jméno~s, Daten

  • datum udání dobyWelches Datum haben wir heute? – Den vierten (März).Kolikátého je dnes? – Čtvrtého (března).

Vyskytuje se v

data: die Personaldaten/Personalangaben/Personalienosobní data

integrita: die Datenintegritätvýp. integrita dat

kopírování: das Kopieren von Datenvýp. kopírování dat

nosič: der Datenträgervýp. nosič dat

podání: das Einreichungsdatumdatum podání

podkladový: die Grundlagendatenpodkladová data

přenos: die Datenübertragungvýp. přenos dat

spotřeba: das Verfallsdatumdatum spotřeby

vstupní: die Eingabedatenvýp. vstupní data

záloha: das Backup, die Sicherungskopievýp. záloha dat

narození: der Geburtstag/das Geburtsjahr/das Geburtsdatum/der Geburtsortden/rok/datum/místo narození

off-line: die Daten offline anschauenprohlížet si data off-line

osobní: osobní údajepersönliche Daten

přehledně: Daten übersichtlich anordnendata přehledně uspořádat

příjezd: das Ankunftsdatum/der Ankunftsort/die Ankunftszeitdatum/místo/čas příjezdu

špatný: falsche Daten angebenuvést špatná data

uložit: die Daten (ab)speichernvýp. uložit data

úmrtí: der Todesort/das Todesdatummísto/datum úmrtí

výstup: die Datenausgabe, der (Daten)Outputvýp. výstup dat

zálohování: die Datensicherungvýp. zálohování dat

austragen: vymazat dataDaten austragen

ablegen: uložit data do pamětidie Daten in einem Speicher ablegen

Datum: Kolikátého je dnes? – Čtvrtého (března).Welches Datum haben wir heute? – Den vierten (März).

Platte: uložit data na diskDaten auf die Platte speichern

übertragen: zanést data do tabulkydie Daten in die Tabelle übertragen

datum: das Fälligkeitsdatumdatum splatnosti