Hlavní obsah

Datum

Das, podstatné jméno~s, Daten

  • datum udání dobyWelches Datum haben wir heute? – Den vierten (März).Kolikátého je dnes? – Čtvrtého (března).

Vyskytuje se v

data: osobní datadie Personaldaten/Personalangaben/Personalien

data: obnova datdie Datenwiederherstellung

data: soubor datdie Datei

integrita: výp. integrita datdie Datenintegrität

kopírování: výp. kopírování datdas Kopieren von Daten

nosič: výp. nosič datder Datenträger

podání: datum podánídas Einreichungsdatum

podkladový: podkladová datadie Grundlagendaten

přenos: výp. přenos datdie Datenübertragung

spotřeba: datum spotřebydas Verfallsdatum

vstupní: výp. vstupní datadie Eingabedaten

záloha: výp. záloha datdas Backup, die Sicherungskopie

anonymizace: anonymizace osobních údajůAnonymisierung von personenbezogenen Daten

narození: den/rok/datum/místo narozeníder Geburtstag/das Geburtsjahr/das Geburtsdatum/der Geburtsort

off-line: prohlížet si data off-linedie Daten offline anschauen

osobní: osobní údajepersönliche Daten

přehledně: data přehledně uspořádatDaten übersichtlich anordnen

příjezd: datum/místo/čas příjezdudas Ankunftsdatum/der Ankunftsort/die Ankunftszeit

špatný: uvést špatná datafalsche Daten angeben

uložit: výp. uložit datadie Daten (ab)speichern

úmrtí: místo/datum úmrtíder Todesort/das Todesdatum

výstup: výp. výstup datdie Datenausgabe, der (Daten)Output

zálohování: výp. zálohování datdie Datensicherung

austragen: Daten austragenvymazat data

ablegen: die Daten in einem Speicher ablegenuložit data do paměti

Platte: Daten auf die Platte speichernuložit data na disk

übertragen: die Daten in die Tabelle übertragenzanést data do tabulky

datum: datum splatnostidas Fälligkeitsdatum

datum: datum spotřebydas Verfallsdatum

datum: datum narozenídas Geburtsdatum