Hlavní obsah

ablegen

Sloveso

  1. odložit (si), svléci (si) oblečení ap.Willst du nicht ablegen?Nechceš si odložit?
  2. odložit přestat nositdie Trauerkleidung ablegenodložit smuteční šaty
  3. založit dokument ap., položit sluchátko ap.die Daten in einem Speicher ablegenuložit data do paměti
  4. složit, vykonat zkoušku ap., učinit doznání ap.einen Beweis für etw. ablegenpředložit důkaz čehoein Bekenntnis über etw. ablegenvyznat se z čeho

Vyskytuje se v

unter: unter Schmerzen eine Prüfung ablegenv bolestech skládat zkoušku

Eid: einen Eid ablegensložit přísahu

Examen: das Examen bestehen/ablegenobstát u zkoušky/složit zkoušku

absolvovat: die Prüfung ablegenabsolvovat zkoušku

účet: j-m über etw. Rechenschaft ablegenskládat účty za co komu

dělat: die Aufnahmeprüfung ablegendělat přijímací zkoušku

maturita: das Abitur ablegenudělat maturitu

odhodit: Vorurteile ablegenodhodit předsudky

odvrhnout: Schüchternheit ablegenodvrhnout stud

postupně: die Prüfungen stufenweise ablegenpostupně skládat zkoušky

reparát: Wiederholungsprüfung in Mathematik ablegenudělat reparát z matematiky

slib: einen Eid ablegenskládat slib

sundat: das Hemd ablegensundat si košili

udělat: die Prüfung bestehen/ablegenudělat zkoušku

vykonat: eine Prüfung ablegenvykonat zkoušku

zkouška: eine Prüfung ablegensložit zkoušku

ablegen: Willst du nicht ablegen?Nechceš si odložit?