Hlavní obsah

leisten

Sloveso

  1. (vy)konat čin ap.Er hat in seinem Leben schon ziemlich viel geleistet.Ve svém životě toho už hodně vykonal.
  2. mít výkon o motoru ap.
  3. užívá se společně s podstatným jménem k vyjádření slovesa opisemj-m Hilfe leistenpomoci komuj-m Widerstand leistenklást odpor, odporovat komu
  4. sich leisten hovor.dopřát si, dovolit si udělat si radost
  5. sich leisten hovor.dovolit si přijít pozdě ap.

Vyskytuje se v

Gesellschaft: j-m Gesellschaft leistendělat komu společnost

leisten: sich leistendopřát si, dovolit si udělat si radost

Vorschub: j-m/etw. Vorschub leistennapomáhat, nahrávat komu/čemu, zvýhodňovat koho/co

Hilfe: Erste Hilfe leistenposkytnout první pomoc

finanziell: sich etw. finanziell leisten könnenmoci si co finančně dovolit

sorglich: eine sorgliche Arbeit leistenodvést pečlivou práci

tätig: eine tätige Hilfe leistenposkytnout účinnou pomoc

unsereiner: Unsereiner kann sich so etwas nicht leisten.Našinec si něco takového nemůže dovolit.

hanebný: eine scheußliche Arbeit leistenodvést hanebnou práci

houževnatý: zähen Widerstand leistenklást houževnatý odpor

klást: j-m Widerstand leistenklást odpor komu

kopyto: den Schuh auf den Leisten spannennapnout botu na kopyto

kvalitní: eine hochwertige Arbeit leistenodvést kvalitní práci

lišta: die Leiste wohin anschlagenpřibít kam lištu

mizerný: eine miese Arbeit leistenodvádět mizernou práci

odpor: Widerstand leistenklást odpor

odprosit: den Eltern Abbitte leistenodprosit rodiče

odvést: gute Arbeit leistenodvést dobrou práci

poskytnout: j-m einen Dienst leistenposkytnout komu službu

přínos: für j-n einen Beitrag leistenbýt přínosem pro koho

stonat: Ich kann mir nicht leisten, krank zu sein.Nemůžu si dovolit stonat.

záloha: einen Vorschuss leistenposkytnout zálohu

záruka: für ein neues Mitglied Bürgschaft leistendát záruku za nového člena

zatvrzelý: einen störrischen Widerstand leistenklást zatvrzelý odpor

zjevný: j-m offenen Widerstand leistenklást zjevný odpor komu

Arbeit: ganze/gründliche Arbeit leisten/tunodvést pořádnou/dobrou práci