Hlavní obsah

klást

Nedokonavé sloveso

  1. (pokládat někam) legen, stellen
  2. (potrubí ap.) verlegen
  3. přen.(otázku ap.) stellen, setzenklást komu otázkuj-m eine Frage stellenklást meze komuj-m Grenzen setzenklást odpor komuj-m Widerstand leisten

Vyskytuje se v

měřítko: klást přísné měřítko na coeinen strengen Maßstab an etw. anlegen

oko: klást okaSchlingen legen

překážka: klást komu (do cesty) překážkyj-m Hindernisse (in den Weg) legen

vina: klást za vinu komu coj-m etw. zur Last legen

houževnatý: klást houževnatý odporzähen Widerstand leisten

indiskrétní: klást komu indiskrétní otázkyj-m indiskrete Fragen stellen

nástraha: klást komu nástrahyj-m Fallen stellen

nedůvěřivý: klást nedůvěřivé otázky komuj-m misstrauische Fragen stellen

nepohodlný: klást nepohodlné otázky komuj-m lästige Fragen stellen

nesmyslný: klást nesmyslné otázky komuj-m unsinnige Fragen stellen

nestydatý: klást si nestydaté podmínkyunverschämte Bedingungen stellen

odpor: klást odporWiderstand leisten

parketa: klást/leštit parketydas Parkett legen/polieren

podobný: Podobné podmínky si nelze klást.Ähnliche Bedingungen kann man nicht stellen.

zatvrzelý: klást zatvrzelý odporeinen störrischen Widerstand leisten

zjevný: klást zjevný odpor komuj-m offenen Widerstand leisten

důraz: přen. klást důraz na čestnostden Nachdruck auf die Ehre legen

leisten: j-m Widerstand leistenklást odpor, odporovat komu

Anspruch: Er stellt hohe Ansprüche an seine Mitarbeiter.Klade vysoké požadavky na své spolupracovníky.

Äußerlichkeit: auf Äußerlichkeiten Wert legenklást důraz na vzhled

banal: j-m banale Fragen stellenklást komu banální otázky

Bedingung: j-m Bedingungen stellenkomu klást podmínky

Erwartung: große Erwartungen in j-n/etw. setzenklást v koho/co velké naděje