Hlavní obsah

důraz

Vyskytuje se v

Äußerlichkeit: auf Äußerlichkeiten Wert legenklást důraz na vzhled

důraz: den Nachdruck auf die Ehre legenpřen. klást důraz na čestnost