Hlavní obsah

přízvuk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (zvukový důraz) die Betonung, der Akzenthud. zahrát tón s větším přízvukemden Ton mit größerer Betonung spielenling. hlavní/vedlejší přízvukder Hauptkazent/Nebenakzent
  2. (grafická značka) der Akzent, das Betonungszeichen, das Akzentzeichen
  3. (intonace) der Akzentvyslovit se správným přízvukemmit richtigem Akzent aussprechen

Vyskytuje se v

anglický: mluvit se silným anglickým přízvukemmit starkem englischen Akzent sprechen

mluvit: mluvit s cizím přízvukemmit fremdem Akzent sprechen

Akzent: mit starkem Akzent sprechenmluvit se silným přízvukem

Deutsch: Ihr Deutsch ist akzentfrei.Její němčina je bez přízvuku.

sprechen: Sie spricht akzentfrei Deutsch.Mluví německy bez přízvuku.