Hlavní obsah

deutsch

Přídavné jméno

  1. německý
  2. kurentní typ písma

Das, podstatné jméno~(s)

  • němčina, německý jazykDer Bericht ist in Deutsch geschrieben.Zpráva je napsaná v němčině.Ihr Deutsch ist akzentfrei.Její němčina je bez přízvuku.einen Lehrstuhl für Deutsch leitenvést katedru německého jazyka

Vyskytuje se v

können: umět dobře mluvit německygut Deutsch sprechen können

Reich: Německá říšedas Deutsche Reich

Deutsch: Zpráva je napsaná v němčině.Der Bericht ist in Deutsch geschrieben.

haben: Teď máme zrovna němčinu.Jetzt haben wir gerade Deutsch.

Schäferhund: německý ovčák, vlčákein deutscher Schäferhund

sprechen: Mluví německy bez přízvuku.Sie spricht akzentfrei Deutsch.

typisch: typická německá zvláštnosteine typische deutsche Eigenart

übersetzen: překládat při rozhovoru z angličtiny do němčinybei einem Interview aus dem/vom Englischen ins Deutsche übersetzen

odsun: odsun Němců po 2. světové válcedie Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg

atletika: reprezentovat německou atletikudie deutsche Athletik repräsentieren

čistý: mluvit čistou němčinousauberes Deutsch sprechen

dobře: Umí dobře německy.Er kann gut Deutsch.

chabě: Rozumí německy jen chabě.Er versteht nur dürftig deutsch.

kostrbatý: mluvit kostrbatou němčinougebrochenes Deutsch sprechen

národnost: hlásit se k německé národnostisich zur deutschen Nationalität bekennen

němčina: překládat co do němčinyetw. ins Deutsche übersetzen

německy: Rozumíte německy?Verstehen Sie Deutsch?

německý: bývalé německé státy NDR a NSRehemalige deutsche Staaten DDR und BRD

pokročit: pokročit v němčiněin Deutsch Fortschritte machen

slovník: německo-anglický slovníkdeutsch-englisches Wörterbuch

správně: mluvit správně německykorrekt deutsch sprechen

tak: Mluví jak anglicky, tak německy.Sie spricht sowohl Englisch als auch Deutsch.

trochu: umět trochu německyetwas Deutsch können

usmíření: usmíření Čechů a Němcůdie Versöhnung zwischen Tschechen und Deutschen

z, ze: přeložit co z ruštiny do němčinyetw. aus dem Russischen ins Deutsche übersetzen

znění: Německý film je uváděn v českém znění.Der deutsche Film läuft in tschechischer Fassung.