Hlavní obsah

reich

Vyskytuje se v

Beute: fette/reiche Beute machenzískat tučnou/bohatou kořist ilegálním způsobem

Fabel: ins Reich der Fabel gehörenpatřit do říše pohádek

Wasser: j-m das Wasser nicht reichen könnennesahat komu ani po kotníky

in: Der Umbau reichte bis in den April.Přestavba trvala až do dubna.

Reich: das Deutsche ReichNěmecká říše

Frucht: přen. Seine Anstrengungen haben reiche Früchte getragen.Jeho úsilí přineslo bohaté plody.

Gruß: j-m die Hand zum Gruß reichenpodat komu ruku na pozdrav

noch: Wir sind weder arm noch reich.Nejsme ani chudí, ani bohatí.

reich: eine reiche Ausstattung im Theaternádherná výprava v divadle

reichen: j-m die Hand reichenpodat komu ruku

říše: Römisches ReichŘímská říše

bohatý: ein reicher Menschbohatý člověk

délka: In der Länge reicht es nicht aus.Na délku to nevystačí.

dohlédnout: So weit das Auge reicht.přen. Kam až oko dohlédne.

obdarovat: die Verwandten reich beschenkenštědře obdarovat příbuzné

podat: j-m die Brille reichenpodat komu brýle

pohádkově: märchenhaft reich seinbýt pohádkově bohatý

rozklad: der Zerfall des Römischen Reichesrozklad římské říše

rozpad: der Zerfall des Römischen Reichesrozpad Římské říše

ruka: j-m die Hand reichenpodat komu ruku při setkání, na rozloučenou

větvit se: Die Baumkrone verzweigt sich reich.Koruna se bohatě větví.

zbohatnout: Er wurde vor fünf Jahren reich.Zbohatl před pěti lety.

kotník: j-m das Wasser nicht reichen könnennesahat komu po kotníky

oko: So weit das Auge reicht...Kam jen oko dohlédne...

ovoce: etw. trägt reiche Früchteco nese bohaté ovoce

pomocný: jemandem eine helfende Hand reichenpodat někomu pomocnou ruku

Auge: so weit das Auge reichtkam až oko dohlédne