Hlavní obsah

deutsch

Přídavné jméno

  1. německý
  2. kurentní typ písma

Das, podstatné jméno~(s)

  • němčina, německý jazykDer Bericht ist in Deutsch geschrieben.Zpráva je napsaná v němčině.Ihr Deutsch ist akzentfrei.Její němčina je bez přízvuku.einen Lehrstuhl für Deutsch leitenvést katedru německého jazyka

Vyskytuje se v

können: gut Deutsch sprechen könnenumět dobře mluvit německy

Reich: das Deutsche ReichNěmecká říše

Deutsch: Der Bericht ist in Deutsch geschrieben.Zpráva je napsaná v němčině.

haben: Jetzt haben wir gerade Deutsch.Teď máme zrovna němčinu.

Schäferhund: ein deutscher Schäferhundněmecký ovčák, vlčák

sprechen: Sie spricht akzentfrei Deutsch.Mluví německy bez přízvuku.

typisch: eine typische deutsche Eigenarttypická německá zvláštnost

übersetzen: bei einem Interview aus dem/vom Englischen ins Deutsche übersetzenpřekládat při rozhovoru z angličtiny do němčiny

odsun: die Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkriegodsun Němců po 2. světové válce

atletika: die deutsche Athletik repräsentierenreprezentovat německou atletiku

čistý: sauberes Deutsch sprechenmluvit čistou němčinou

dobře: Er kann gut Deutsch.Umí dobře německy.

chabě: Er versteht nur dürftig deutsch.Rozumí německy jen chabě.

kostrbatý: gebrochenes Deutsch sprechenmluvit kostrbatou němčinou

národnost: sich zur deutschen Nationalität bekennenhlásit se k německé národnosti

němčina: etw. ins Deutsche übersetzenpřekládat co do němčiny

německy: Verstehen Sie Deutsch?Rozumíte německy?

německý: ehemalige deutsche Staaten DDR und BRDbývalé německé státy NDR a NSR

pokročit: in Deutsch Fortschritte machenpokročit v němčině

slovník: deutsch-englisches Wörterbuchněmecko-anglický slovník

správně: korrekt deutsch sprechenmluvit správně německy

tak: Sie spricht sowohl Englisch als auch Deutsch.Mluví jak anglicky, tak německy.

trochu: etwas Deutsch könnenumět trochu německy

usmíření: die Versöhnung zwischen Tschechen und Deutschenusmíření Čechů a Němců

z, ze: etw. aus dem Russischen ins Deutsche übersetzenpřeložit co z ruštiny do němčiny

znění: Der deutsche Film läuft in tschechischer Fassung.Německý film je uváděn v českém znění.