Hlavní obsah

anglický

Přídavné jméno

  • englischmluvit se silným anglickým přízvukemmit starkem englischen Akzent sprechen

Vyskytuje se v

lektor: der englische Lektoranglický lektor

libra: das englische Pfundanglická libra

slovník: deutsch-englisches Wörterbuchněmecko-anglický slovník

abfragen: Ich fragte ihn/ihm englische Vokabeln ab.Vyzkoušel(a) jsem ho z anglických slovíček.

anglický: mit starkem englischen Akzent sprechenmluvit se silným anglickým přízvukem