Hlavní obsah

anglicky

Příslovce

  • englischMluvíte anglicky?Sprechen Sie englisch?

Vyskytuje se v

anglický: mluvit se silným anglickým přízvukemmit starkem englischen Akzent sprechen

lektor: anglický lektorder englische Lektor

libra: anglická libradas englische Pfund

mluvit: mluvit anglickyEnglisch sprechen

prakticky: Neumí prakticky vůbec anglicky.Er kann praktisch kein Englisch.

slovník: německo-anglický slovníkdeutsch-englisches Wörterbuch

tak: Mluví jak anglicky, tak německy.Sie spricht sowohl Englisch als auch Deutsch.

učit: učit koho anglickyj-m Englisch beibringen

abfragen: Ich fragte ihn/ihm englische Vokabeln ab.Vyzkoušel(a) jsem ho z anglických slovíček.