Hlavní obsah

prakticky

Příslovce

  1. (s ohledem na praxi) praktisch
  2. hovor.(vlastně) praktisch, faktischNeumí prakticky vůbec anglicky.Er kann praktisch kein Englisch.
  3. (účelně) praktischprakticky zařízený bytpraktisch eingerichtete Wohnung

Vyskytuje se v

praktický: praktischer Arztpraktický lékař

nepraktický: ein unpraktischer Theoretiker/Wissenschaftlernepraktický teoretik/vědec

příručka: praktisches Handbuch für Kleingärtnerpraktická příručka pro zahrádkáře

Arzt: praktischer Arztpraktický lékař

Methode: eine zuverlässige/praktische Methodespolehlivá/praktická metoda

prakticky: Er kann praktisch kein Englisch.Neumí prakticky vůbec anglicky.