Hlavní obsah

překážka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (překážející předmět) das Hindernis, die Barriere, die Behinderungnarazit na překážkuauf ein Hindernis stoßendopravní překážkadie Verkehrsbehinderung
  2. (atletická ap.) die Hürde, das Hindernisběh přes překážkydas Hürdenrennen, der Hindernislaufpřen. překonat překážkueine Hürde nehmen
  3. (překážející okolnost) das Hindernis, das Hemmnis, die Behinderungjazyková překážkadie Sprachbarriereklást komu (do cesty) překážkyj-m Hindernisse (in den Weg) legen

Vyskytuje se v

oběhnout: ein Hindernis umlaufenoběhnout překážku

přeskákat: Er übersprang die Hindernisse.Přeskákal přes překážky.

zastrašit: Er ließ sich durch Hindernisse nicht zurückschrecken.Nedal se zastrašit překážkami.

Widerstand: allen Widerständen zum Trotznavzdory všem překážkám

umfliegen: ein Hindernis umfliegenobletět překážku

překážka: auf ein Hindernis stoßennarazit na překážku