Hlavní obsah

Widerstand

Vyskytuje se v

leisten: klást odpor, odporovat komuj-m Widerstand leisten

Widerstand: navzdory všem překážkámallen Widerständen zum Trotz

aufreizen: popuzovat k odporuzum Widerstand aufreizen

entgegensetzen: Postavil se (na odpor) mým požadavkům.Er setzte meinen Forderungen Widerstand entgegen.

fügen: Po počátečním odporu se podrobila.Nach anfänglichem Widerstand fügte sie sich.

odpor: odpor proti komu/čemuWiderstand gegen j-n/etw.

houževnatý: klást houževnatý odporzähen Widerstand leisten

klást: klást odpor komuj-m Widerstand leisten

odolat: Nemohl odolat pokušení.Er konnte der Versuchung nicht widerstehen.

rozhodně: rozhodně odporovat komu/čemuj-m/etw. entschlossen widerstehen

vyburcovat: vyburcovat zajatce k odporudie Gefangenen zum Widerstand aufrütteln

zatvrzelý: klást zatvrzelý odporeinen störrischen Widerstand leisten

zjevný: klást zjevný odpor komuj-m offenen Widerstand leisten

zvolit: zvolit cestu nejmenšího odporuden Weg des geringsten Widerstandes gehen

Weg: jít cestou nejmenšího odporuden Weg des geringsten Widerstandes gehen