Hlavní obsah

Unterstand

Vyskytuje se v

unterstehen: sich unterstehenopovážit se, troufnout si

unterstehen: Hier können wir während des Regens unterstehen.Tady můžeme v dešti stát.

unterstehen: Dieses Amt untersteht unmittelbar dem Ministerium.Tento úřad spadá bezprostředně pod ministerstvo.

unterstehen: Untersteh dich nicht, darüber zu sprechen!Neopovažuj se o tom mluvit!

opovážit se: Opovaž se!Untersteh dich!