Hlavní obsah

Ausstand

Vyskytuje se v

ausstehen: ausgestanden seinmít svůj konec, být vyřízeno

ausstehen: j-n/etw. nicht ausstehen könnennemoci vystát koho/co

ausstehen: Er hat viel Böses ausstehen müssen.Musel vydržet hodně špatného.

vystát: Nemůžu tvou sestru vystát.Ich kann deine Schwester nicht ausstehen.

moct: nemoci koho/co (ani) vidětj-n/etw. nicht (mehr) ausstehen können