Hlavní obsah

Umstand

Vyskytuje se v

Umstand: mildernde Umständepolehčující okolnosti

empfehlen: Unter den jetzigen Umständen empfiehlt es sich, noch etwas zu warten.Za současných okolností je záhodno ještě chvíli počkat.

požehnaný: in gesegneten Umständen seinbýt v požehnaném stavu

daný: unter den gegebenen Umständenza daných okolností

jakýkoli: unter beliebigen Umständenza jakýchkoli okolností

jiný: unter anderen Umständenza jiných okolností

neobyčejně: außergewöhnlich günstige Umständeneobyčejně příznivé okolnosti

okolnost: unter keinen Umständen/keinesfallsza žádných okolností

tento: unter diesen Umständenza těchto okolností

vyklopit: Mach keine Umstände und rück damit heraus.Nedělej okolky a vyklop to.

vzhledem k: angesichts der Umständevzhledem k okolnostem

dělat: mit etw. Umstände machendělat drahoty s čím

stav: in anderen Umständen seinbýt v jiném stavu

kein, keine: unter keinen Umständenza žádných okolností, v žádném případě