Hlavní obsah

empfehlen

Slovesoempfiehlt, a, o

  1. doporučit/doporučovatKönnen Sie mir einen guten Augenarzt empfehlen?Můžete mi doporučit dobrého očního lékaře?
  2. sich empfehlen doporučovat se, být doporučeno
  3. sich empfehlen doporučovat se, být záhodno, vyplácet seUnter den jetzigen Umständen empfiehlt es sich, noch etwas zu warten.Za současných okolností je záhodno ještě chvíli počkat.
  4. kniž.poručit, svěřit do péče