Hlavní obsah

fehlen

Sloveso

  1. chybět knoflík na kabátě ap.Besondere Kennzeichen fehlen.Zvláštní znamení chybějí.Ihm fehlt jeder Sinn für Humor.Chybí mu smysl pro humor.
  2. chybět postrádatDu hast mir sehr gefehlt!Moc jsi mi chyběl!
  3. an etw. Dat chybět co, nedostávat se čehoIhm fehlt es an Arbeitseifer.Chybí mu pracovní nadšení.Es fehlte uns am Nötigsten.Chybělo nám to nejnutnější.

Vyskytuje se v

viel: Es fehlte nicht viel...Nechybělo moc ...

Führung: Deiner Tochter fehlt eine feste Führung.Tvé dceři chybí pevné vedení.

namále: Měl jsi namále.Es fehlte dir wenig.

chybět: chybět ve školein der Schule fehlen

chybět: iron. Tys tu ještě chyběl!Du hast hier noch gefehlt!

chybět: Tady něco chybí.Es fehlt hier etwas.

chybět: Chybí nám to nejnutnější.Es fehlt uns am Nötigsten.

málo: kdo má málo časuj-m fehlt die Zeit

nanejvýš: chybět nanejvýš dva, tři dnyhöchstens zwei, drei Tage fehlen

cvik: komu chybí cvikj-m fehlt es an Übung

dlužný: To mi byl čert dlužen.Das hat mir noch gefehlt!

lávka: pořek. Chyba lávky.Weit gefehlt.