Hlavní obsah

chybět

Nedokonavé sloveso

  1. (nebýt přítomen) fehlenchybět ve školein der Schule fehleniron. Tys tu ještě chyběl!Du hast hier noch gefehlt!
  2. (na patřičném místě) fehlenTady něco chybí.Es fehlt hier etwas.
  3. (nedostávat se) fehlen, mangeln an etw. DatChybí nám to nejnutnější.Es fehlt uns am Nötigsten.

Vyskytuje se v

nanejvýš: chybět nanejvýš dva, tři dnyhöchstens zwei, drei Tage fehlen

cvik: komu chybí cvikj-m fehlt es an Übung

Beantwortung: Stále chybí odpověď na mou otázku.Die Beantwortung meiner Frage steht noch aus.

fehlen: Zvláštní znamení chybějí.Besondere Kennzeichen fehlen.

Führung: Tvé dceři chybí pevné vedení.Deiner Tochter fehlt eine feste Führung.

mangeln: Chybí mu odvaha riskovat.Ihm mangelt der Mut zum Risiko.

vermissen: Velmi jsem tě postrádal!, Moc jsi mi chyběl!Ich habe dich sehr vermisst!

chybět: chybět ve školein der Schule fehlen