Hlavní obsah

chybět

Nedokonavé sloveso

  1. (nebýt přítomen) fehlenchybět ve školein der Schule fehleniron. Tys tu ještě chyběl!Du hast hier noch gefehlt!
  2. (na patřičném místě) fehlenTady něco chybí.Es fehlt hier etwas.
  3. (nedostávat se) fehlen, mangeln an etw. DatChybí nám to nejnutnější.Es fehlt uns am Nötigsten.

Vyskytuje se v

nanejvýš: chybět nanejvýš dva, tři dnyhöchstens zwei, drei Tage fehlen

cvik: komu chybí cvikj-m fehlt es an Übung

Beantwortung: Die Beantwortung meiner Frage steht noch aus.Stále chybí odpověď na mou otázku.

fehlen: Besondere Kennzeichen fehlen.Zvláštní znamení chybějí.

fehlen: Ihm fehlt jeder Sinn für Humor.Chybí mu smysl pro humor.

fehlen: Du hast mir sehr gefehlt!Moc jsi mi chyběl!

fehlen: Ihm fehlt es an Arbeitseifer.Chybí mu pracovní nadšení.

fehlen: Es fehlte uns am Nötigsten.Chybělo nám to nejnutnější.

Führung: Deiner Tochter fehlt eine feste Führung.Tvé dceři chybí pevné vedení.

mangeln: Ihm mangelt der Mut zum Risiko.Chybí mu odvaha riskovat.

vermissen: Ich habe dich sehr vermisst!Velmi jsem tě postrádal!, Moc jsi mi chyběl!