Hlavní obsah

fehlen

Sloveso

  1. chybět knoflík na kabátě ap.Besondere Kennzeichen fehlen.Zvláštní znamení chybějí.Ihm fehlt jeder Sinn für Humor.Chybí mu smysl pro humor.
  2. chybět postrádatDu hast mir sehr gefehlt!Moc jsi mi chyběl!
  3. an etw. Dat chybět co, nedostávat se čehoIhm fehlt es an Arbeitseifer.Chybí mu pracovní nadšení.Es fehlte uns am Nötigsten.Chybělo nám to nejnutnější.

Vyskytuje se v

viel: Nechybělo moc ...Es fehlte nicht viel...

Führung: Tvé dceři chybí pevné vedení.Deiner Tochter fehlt eine feste Führung.

namále: Měl jsi namále.Es fehlte dir wenig.

chybět: chybět ve školein der Schule fehlen

málo: kdo má málo časuj-m fehlt die Zeit

nanejvýš: chybět nanejvýš dva, tři dnyhöchstens zwei, drei Tage fehlen

cvik: komu chybí cvikj-m fehlt es an Übung

dlužný: To mi byl čert dlužen.Das hat mir noch gefehlt!

lávka: pořek. Chyba lávky.Weit gefehlt.

fehlen: Kdepak!, Samá voda!Weit gefehlt!