Hlavní obsah

ti, ty, ta

Zájmeno

  • die, dieseVidíš ty hory v dáli?Siehst du die Berge in der Ferne?

Vyskytuje se v

tu: tu - tam, kde - tu, tu - ondezde - tam ap. hier - da, wo - hier

anebo: Udělals to ty, anebo tvůj bratr?Hast du es getan, oder dein Bruder?

být: Co je ti to platné?Was nutzt es dir?

copak: Copak ten, tomu se všecko daří.Ach der, ihm gelingt alles.

docela: Docela ti to sluší.Das steht dir ganz gut.

chápat: Chápu, že se to dotklo.Ich verstehe, dass es dich berührt hat.

letět: Kdy ti to letí?Wann geht dein Flug?

naposled: Říkám ti to naposled.Ich sage es dir zum letzten Mal.

ohromně: Ohromně ti to dnes sluší.Heute steht es dir großartig.

orat: Ty to zase ořeš!Du vermasselst es wieder!

pasovat: To ti pasuje.Das passt/steht dir gut.

pokrájet: Počkej, pokrájím ti to.Warte mal, ich schneide es dir vor.

sežrat: To ti nesežeru!Das kaufe ich dir nicht ab!

stejně: To ti stejně nepomůže.Das hilft dir sowieso nicht.

šlechtit: To šlechtí.Das adelt dich.

vymstít se: Jednou se ti to vymstí.Es wird sich noch mal rächen.

vystydnout: Jez, jinak ti to vystydne.Iss mal, sonst wird es kalt.

hasnout: Tím to hasne!Schluss damit!

písemně: To ti můžu dát písemně.Das kann ich dir schriftlich geben.

říkat: hovor. Neříká ti to tady pane.Das kannst du nicht dein eigen nennen.