Hlavní obsah

říkat

Vyskytuje se v

dobré: říkat komu co po dobrémj-m etw. im Guten sagen

lidově: jak se lidově říkáim Volksmund

nahlas: To nesmíš říkat nahlas!Das darfst du nicht laut sagen!

naposled: Říkám ti to naposled.Ich sage es dir zum letzten Mal.

obráceně: říkat co obráceněetw. umgekehrt sagen

proto: A proto to říkám.Und daher sage ich das.

prve: To už jsi říkal prve.Das hast du schon vorher gesagt.

pravda: říkat pravdudie Wahrheit sagen

damit: Říkám to, abyste to věděli.Ich sage es, damit ihr Bescheid wisst.

dumm: říkat hlouposti/kravinyhovor. dummes Zeug reden

etwas: Říkal jsi něco?Hast du etwas gesagt?

finden: Myslím, že neříká celou pravdu.Ich finde, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.

lauter: říkat samé lžilauter Lügen sagen

man: Lidé říkají ..., Říká se ...Man sagt ...

nennen: Svému psovi říká Max.Er nennt seinen Hund Max.

nichts: nic neříkatnichts sagen

pflegen: jak se říkáwie man zu sagen pflegt

Rede: Říká se, že...Es geht die Rede, dass...

reden: říkat nesmyslyUnsinn reden

sagen: O tom jsem nic neříkal.Davon habe ich nichts gesagt.

selbst: Ty sám jsi to říkal.Du selbst hast es gesagt.

Stimme: Můj vnitřní hlas mi říká, že...Eine innere Stimme sagt mir, dass...

Wahrheit: říkat pravdudie Wahrheit sagen

říkat: říkat hloupostidummes Zeug reden