Hlavní obsah

nahlas

Příslovce

  • lautTo nesmíš říkat nahlas!Das darfst du nicht laut sagen!

Vyskytuje se v

říkat: etw. laut sagenříkat co nahlas

zívat: laut gähnennahlas zívat

myslet: laut denkenmyslet nahlas

laut: über etw. laut sprechenmluvit o čem nahlas

denken: laut denkenmyslet nahlas

melden: Er ist als vermisst gemeldet.Je nahlášen jako nezvěstný.

nahlas: Das darfst du nicht laut sagen!To nesmíš říkat nahlas!