Hlavní obsah

říkat

Vyskytuje se v

dobré: j-m etw. im Guten sagenříkat komu co po dobrém

lidově: im Volksmundjak se lidově říká

nahlas: Das darfst du nicht laut sagen!To nesmíš říkat nahlas!

naposled: Ich sage es dir zum letzten Mal.Říkám ti to naposled.

obráceně: etw. umgekehrt sagenříkat co obráceně

proto: Und daher sage ich das.A proto to říkám.

prve: Das hast du schon vorher gesagt.To už jsi říkal prve.

pravda: die Wahrheit sagenříkat pravdu

damit: Ich sage es, damit ihr Bescheid wisst.Říkám to, abyste to věděli.

dumm: hovor. dummes Zeug redenříkat hlouposti/kraviny

etwas: Hast du etwas gesagt?Říkal jsi něco?

finden: Ich finde, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.Myslím, že neříká celou pravdu.

lauter: lauter Lügen sagenříkat samé lži

man: Man sagt ...Lidé říkají ..., Říká se ...

nennen: Er nennt seinen Hund Max.Svému psovi říká Max.

nichts: nichts sagennic neříkat

pflegen: wie man zu sagen pflegtjak se říká

Rede: Es geht die Rede, dass...Říká se, že...

reden: Unsinn redenříkat nesmysly

sagen: Davon habe ich nichts gesagt.O tom jsem nic neříkal.

selbst: Du selbst hast es gesagt.Ty sám jsi to říkal.

Stimme: Eine innere Stimme sagt mir, dass...Můj vnitřní hlas mi říká, že...

Wahrheit: die Wahrheit sagenříkat pravdu

říkat: dummes Zeug redenříkat hlouposti