Hlavní obsah

heißen

Slovesohieß, h. geheißen

  1. jmenovat seWie heißt die Straße?Jak se jmenuje ta ulice?Wie heißt du?Jak se jmenuješ?
  2. kniž.naz(ý)vat, pojmenovat, označitj-n einen Dummkopf heißennazvat koho hlupákem
  3. znamenatEr weiß, was es heißt, Verantwortung zu tragen.Ví, co to znamená nést zodpovědnost.Guten Abend heißt auf Französisch bonsoir.Dobrý večer se řekne francouzsky bonsoir.

Slovesohieß, h. geheißen

  1. Was soll das heißen? Co to znamenat?

Vyskytuje se v

heiß: j-m ist heißkomu je horko

heißen: Was soll das heißen?Co to má znamenat?

Nadel: mit heißer Nadel genäht seinbýt šitý horkou jehlou

Spur: heiße Spurhorká stopa

willkommen: j-n willkommen heißenpřivítat, uvítat koho

Kaffee: schwarzen/heißen/starken Kaffee trinkenpít černou/horkou/silnou kávu

Mittag: ein heißer Mittagparné poledne

ähnlich: Er heißt Schneider oder so ähnlich.Jmenuje se Schneider nebo tak nějak (podobně).

Dings, Dingsbums, Dingsda: Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.

sein: Mir ist kalt/heiß!Je mi zima/horko!

Blut: heißes Blut habenmít horkou krev, být temperamentní