Hlavní obsah

ähnlich

Přídavné jméno

  1. wie j./etw. podobný jako kdo/co přibližně stejnýIch hatte einen ähnlichen Gedanken wie du.Měla jsem podobnou myšlenku jako ty.
  2. j-m/etw. ähnlich sein být podobný, podobat se komu/čemuEr ist seinem Bruder sehr ähnlich.Je velmi podobný svému bratrovi.Er heißt Schneider oder so ähnlich.Jmenuje se Schneider nebo tak nějak (podobně).

Přídavné jméno

  1. Das sieht dir ähnlich! hovor.To je ti podobné!

Vyskytuje se v

schauen: j. schaut j-m ähnlichkdo je podobný, se podobá komu

und: und Ähnliche(s)a podobně

podobat se: Sie ähnelt ihrer Mutter., Sie ist ihrer Mutter sehr ähnlich.Podobá se své matce.

podobně: sich ähnlich ankleidenpodobně se oblékat

podobný: dem Vater ähnlich seinbýt podobný otci

se, si: Sie sind einander sehr ähnlich.Jsou si velmi podobní.

ähnlich: j-m/etw. ähnlich seinbýt podobný, podobat se komu/čemu