Hlavní obsah

ähnlich

Přídavné jméno

  1. wie j./etw. podobný jako kdo/co přibližně stejnýIch hatte einen ähnlichen Gedanken wie du.Měla jsem podobnou myšlenku jako ty.
  2. j-m/etw. ähnlich sein být podobný, podobat se komu/čemuEr ist seinem Bruder sehr ähnlich.Je velmi podobný svému bratrovi.Er heißt Schneider oder so ähnlich.Jmenuje se Schneider nebo tak nějak (podobně).

Vyskytuje se v

schauen: j. schaut j-m ähnlichkdo je podobný, se podobá komu

und: und Ähnliche(s)a podobně

podobat se: Sie ähnelt ihrer Mutter., Sie ist ihrer Mutter sehr ähnlich.Podobá se své matce.

podobně: sich ähnlich ankleidenpodobně se oblékat

podobný: dem Vater ähnlich seinbýt podobný otci

se, si: Sie sind einander sehr ähnlich.Jsou si velmi podobní.

ähnlich: j-m/etw. ähnlich seinbýt podobný, podobat se komu/čemu