Hlavní obsah

podobný

Přídavné jméno

  1. (přibližně stejný) ähnlichbýt podobný otcidem Vater ähnlich seinpodobné názoryähnliche Meinungen
  2. (takový) ähnlich, dergleichenPodobné podmínky si nelze klást.Ähnliche Bedingungen kann man nicht stellen.

Vyskytuje se v

se, si: Jsou si velmi podobní.Sie sind einander sehr ähnlich.

významově: významově podobná slovabedeutungsähnliche Wörter

vlas: být komu/čemu na vlas podobnýj-m/etw. aufs Haar gleichen