Hlavní obsah

příbuzný

Přídavné jméno

  1. (rodem, sňatkem) verwandtkniž., řidč. anverwandtpříbuzné rodinyverwandte Familien
  2. (stejného původu) verwandtpříbuzné jazykyverwandte Sprachen
  3. (blízký, podobný) (an)verwandt, wesensverwandt, ähnlichpříbuzné povahyverwandte Naturen

Podstatné jméno, rod mužský

  • der Verwandteblízký/vzdálený příbuznýnaher/entfernter Verwandterpokrevní příbuznídie Blutsverwandten

Vyskytuje se v

pokrevní: pokrevní příbuznídie Blutsverwandten

příbuzný: pokrevní příbuznídie Blutsverwandten

obdarovat: štědře obdarovat příbuznédie Verwandten reich beschenken

pobýt: chvíli pobýt u příbuznýcheine Weile bei Verwandten verweilen

vzdálený: vzdálený příbuznýein entfernter/weitläufiger Verwandter

der, die, das: příbuzní a jejich dětidie Verwandten und deren Kinder

unterbringen: ubytovat hosty u příbuznýchdie Gäste bei Verwandten unterbringen