Hlavní obsah

příbuzná

Vyskytuje se v

pokrevní: pokrevní příbuznídie Blutsverwandten

příbuzný: pokrevní příbuznídie Blutsverwandten

obdarovat: štědře obdarovat příbuznédie Verwandten reich beschenken

pobýt: chvíli pobýt u příbuznýcheine Weile bei Verwandten verweilen

vzdálený: vzdálený příbuznýein entfernter/weitläufiger Verwandter

der, die, das: příbuzní a jejich dětidie Verwandten und deren Kinder

unterbringen: ubytovat hosty u příbuznýchdie Gäste bei Verwandten unterbringen