Hlavní obsah

heiß

Přídavné jméno

  1. j-m ist heiß komu je horko
  2. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß! hovor.Co oči nevidí, to srdce nebolí!

Vyskytuje se v

heiß: j-m ist heißkomu je horko

heißen: Was soll das heißen?Co to má znamenat?

Nadel: mit heißer Nadel genäht seinbýt šitý horkou jehlou

Spur: heiße Spurhorká stopa

willkommen: j-n willkommen heißenpřivítat, uvítat koho

Kaffee: schwarzen/heißen/starken Kaffee trinkenpít černou/horkou/silnou kávu

Mittag: ein heißer Mittagparné poledne

ähnlich: Er heißt Schneider oder so ähnlich.Jmenuje se Schneider nebo tak nějak (podobně).

Dings, Dingsbums, Dingsda: Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.

sein: Mir ist kalt/heiß!Je mi zima/horko!

horký: heißer Drahthorká linka

červnový: ein heißer Junitaghorký červnový den

horko: Mir ist heiß.Je mi horko.

jako: Heißt es, dass ich jetzt gehen soll?To už mám jako jít?

jakže: Wie heißt er denn?Jakže se jmenuje?

jmenovat se: nach der Mutter heißenjmenovat se po matce

kakao: heißer Kakaohorké kakao

lázeň: ein heißes Bad nehmendát si horkou lázeň

máchat: einen Teebeutel im heißen Wasser ziehen lassenmáchat sáček čaje v horké vodě

polít: Es überkam mich heiß., Hitze überkam mich.Polilo mě horko.

rozehřát: Heißer Tee mit Rum wärmt dich bestimmt durch.Horký čaj s rumem tě zaručeně rozehřeje.

usrknout: einen heißen Tee schlürfenusrknout horký čaj

uvítat: Sie hieß den Gast in ihrem Haus willkommen.Uvítala hosta ve svém domě.

vedro: Heute ist es heiß/schwül.Dnes je vedro.

vroucí: ein heißer Wunschvroucí přání

vyvrhnout: Der Vulkan hat heiße Lava ausgespien.Sopka vyvrhla horkou lávu.

žhavý: heißer Südenžhavý jih

chodit: um den heißen Brei herumredenchodit kolem horké kaše

jehla: etw. mit der heißen Nadel nähenšít/dělat co horkou jehlou

kaše: um den heißen Brei herumredenchodit kolem horké kaše

náruč: j-n mit geöffneten Armen willkommen heißenuvítat koho s otevřenou náručí

nošení: Das heißt Holz in den Wald tragen.Je to nošení dříví do lesa.

železo: Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist.Kout železo, dokud je žhavé.

Blut: heißes Blut habenmít horkou krev, být temperamentní