Hlavní obsah

heiß

Přídavné jméno

  1. j-m ist heiß komu je horko
  2. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß! hovor.Co oči nevidí, to srdce nebolí!

Vyskytuje se v

Blut: heißes Blut habenmít horkou krev, být temperamentní

heißen: Was soll das heißen?Co to má znamenat?

Nadel: mit heißer Nadel genäht seinbýt šitý horkou jehlou

Spur: heiße Spurhorká stopa

willkommen: j-n willkommen heißenpřivítat, uvítat koho

Kaffee: schwarzen/heißen/starken Kaffee trinkenpít černou/horkou/silnou kávu

Mittag: ein heißer Mittagparné poledne

ähnlich: Er heißt Schneider oder so ähnlich.Jmenuje se Schneider nebo tak nějak (podobně).

Dings, Dingsbums, Dingsda: Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.

heißen: Wie heißt die Straße?Jak se jmenuje ta ulice?

heißen: Wie heißt du?Jak se jmenuješ?

heißen: j-n einen Dummkopf heißennazvat koho hlupákem

heißen: Er weiß, was es heißt, Verantwortung zu tragen.Ví, co to znamená nést zodpovědnost.

heißen: Guten Abend heißt auf Französisch bonsoir.Dobrý večer se řekne francouzsky bonsoir.

sein: Mir ist kalt/heiß!Je mi zima/horko!

horký: horká linkaheißer Draht

červnový: horký červnový denein heißer Junitag

horko: Je mi horko.Mir ist heiß.

horký: pít horký čajheißen Tee trinken

horký: horký letní denein heißer Sommertag

horký: horké novinkyheiße Neuigkeiten

jako: To už mám jako jít?Heißt es, dass ich jetzt gehen soll?

jakže: Jakže se jmenuje?Wie heißt er denn?

jmenovat se: jmenovat se po matcenach der Mutter heißen

jmenovat se: Jak se jmenujete?Wie heißen Sie?

kakao: horké kakaoheißer Kakao

lázeň: dát si horkou lázeňein heißes Bad nehmen

máchat: máchat sáček čaje v horké voděeinen Teebeutel im heißen Wasser ziehen lassen

polít: Polilo mě horko.Es überkam mich heiß., Hitze überkam mich.

rozehřát: Horký čaj s rumem tě zaručeně rozehřeje.Heißer Tee mit Rum wärmt dich bestimmt durch.

usrknout: usrknout horký čajeinen heißen Tee schlürfen

uvítat: Uvítala hosta ve svém domě.Sie hieß den Gast in ihrem Haus willkommen.

vedro: Dnes je vedro.Heute ist es heiß/schwül.

vedro: Je mi vedro.Mir ist heiß.

vroucí: vroucí přáníein heißer Wunsch

vyvrhnout: Sopka vyvrhla horkou lávu.Der Vulkan hat heiße Lava ausgespien.

žhavý: žhavý jihheißer Süden

žhavý: přen. žhavý kandidátein heißer Kandidat

žhavý: žhavý polibekein heißer Kuss

horký: chodit kolem horké kašeum den heißen Brei herumreden

horký: mít horkou hlavueinen heißen Kopf haben

chodit: chodit kolem horké kašeum den heißen Brei herumreden

jehla: šít/dělat co horkou jehlouetw. mit der heißen Nadel nähen

kaše: chodit kolem horké kašeum den heißen Brei herumreden

náruč: uvítat koho s otevřenou náručíj-n mit geöffneten Armen willkommen heißen

nošení: Je to nošení dříví do lesa.Das heißt Holz in den Wald tragen.

železo: Kout železo, dokud je žhavé.Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist.