Hlavní obsah

heiß

Přídavné jméno

  1. j-m ist heiß komu je horko
  2. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß! hovor.Co oči nevidí, to srdce nebolí!

Vyskytuje se v

Blut: heißes Blut habenmít horkou krev, být temperamentní

heißen: Was soll das heißen?Co to má znamenat?

Nadel: mit heißer Nadel genäht seinbýt šitý horkou jehlou

Spur: heiße Spurhorká stopa

willkommen: j-n willkommen heißenpřivítat, uvítat koho

Kaffee: schwarzen/heißen/starken Kaffee trinkenpít černou/horkou/silnou kávu

Mittag: ein heißer Mittagparné poledne

ähnlich: Er heißt Schneider oder so ähnlich.Jmenuje se Schneider nebo tak nějak (podobně).

Dings, Dingsbums, Dingsda: Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.

heißen: Wie heißt die Straße?Jak se jmenuje ta ulice?

heißen: Wie heißt du?Jak se jmenuješ?

heißen: j-n einen Dummkopf heißennazvat koho hlupákem

heißen: Er weiß, was es heißt, Verantwortung zu tragen.Ví, co to znamená nést zodpovědnost.

heißen: Guten Abend heißt auf Französisch bonsoir.Dobrý večer se řekne francouzsky bonsoir.

sein: Mir ist kalt/heiß!Je mi zima/horko!