Hlavní obsah

heißen

Slovesohieß, h. geheißen

  1. jmenovat seWie heißt die Straße?Jak se jmenuje ta ulice?Wie heißt du?Jak se jmenuješ?
  2. kniž.naz(ý)vat, pojmenovat, označitj-n einen Dummkopf heißennazvat koho hlupákem
  3. znamenatEr weiß, was es heißt, Verantwortung zu tragen.Ví, co to znamená nést zodpovědnost.Guten Abend heißt auf Französisch bonsoir.Dobrý večer se řekne francouzsky bonsoir.

Vyskytuje se v

Blut: heißes Blut habenmít horkou krev, být temperamentní

heiß: j-m ist heißkomu je horko

heiß: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß!Co oči nevidí, to srdce nebolí!

Nadel: mit heißer Nadel genäht seinbýt šitý horkou jehlou

Spur: heiße Spurhorká stopa

willkommen: j-n willkommen heißenpřivítat, uvítat koho

Kaffee: schwarzen/heißen/starken Kaffee trinkenpít černou/horkou/silnou kávu

Mittag: ein heißer Mittagparné poledne

ähnlich: Er heißt Schneider oder so ähnlich.Jmenuje se Schneider nebo tak nějak (podobně).

Dings, Dingsbums, Dingsda: Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.

heiß: přen. Heiß!Přihořívá! u hry

heiß: zur heißen Debatte eingeladen seinbýt přizvaný k ostré debatě

heiß: einen heißen Wunsch habenmít vroucí přání

sein: Mir ist kalt/heiß!Je mi zima/horko!

horký: horká linkaheißer Draht

červnový: horký červnový denein heißer Junitag

horko: Je mi horko.Mir ist heiß.

horký: pít horký čajheißen Tee trinken

horký: horký letní denein heißer Sommertag

horký: horké novinkyheiße Neuigkeiten

jako: To už mám jako jít?Heißt es, dass ich jetzt gehen soll?

jakže: Jakže se jmenuje?Wie heißt er denn?

jmenovat se: jmenovat se po matcenach der Mutter heißen

jmenovat se: Jak se jmenujete?Wie heißen Sie?

kakao: horké kakaoheißer Kakao

lázeň: dát si horkou lázeňein heißes Bad nehmen

máchat: máchat sáček čaje v horké voděeinen Teebeutel im heißen Wasser ziehen lassen

polít: Polilo mě horko.Es überkam mich heiß., Hitze überkam mich.

rozehřát: Horký čaj s rumem tě zaručeně rozehřeje.Heißer Tee mit Rum wärmt dich bestimmt durch.

usrknout: usrknout horký čajeinen heißen Tee schlürfen

uvítat: Uvítala hosta ve svém domě.Sie hieß den Gast in ihrem Haus willkommen.

vedro: Dnes je vedro.Heute ist es heiß/schwül.

vedro: Je mi vedro.Mir ist heiß.

vroucí: vroucí přáníein heißer Wunsch

vyvrhnout: Sopka vyvrhla horkou lávu.Der Vulkan hat heiße Lava ausgespien.

žhavý: žhavý jihheißer Süden

žhavý: přen. žhavý kandidátein heißer Kandidat

žhavý: žhavý polibekein heißer Kuss

horký: chodit kolem horké kašeum den heißen Brei herumreden

horký: mít horkou hlavueinen heißen Kopf haben

chodit: chodit kolem horké kašeum den heißen Brei herumreden

jehla: šít/dělat co horkou jehlouetw. mit der heißen Nadel nähen

kaše: chodit kolem horké kašeum den heißen Brei herumreden

náruč: uvítat koho s otevřenou náručíj-n mit geöffneten Armen willkommen heißen

nošení: Je to nošení dříví do lesa.Das heißt Holz in den Wald tragen.

železo: Kout železo, dokud je žhavé.Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist.