Hlavní obsah

heißen

Slovesohieß, h. geheißen

  1. jmenovat seWie heißt die Straße?Jak se jmenuje ta ulice?Wie heißt du?Jak se jmenuješ?
  2. kniž.naz(ý)vat, pojmenovat, označitj-n einen Dummkopf heißennazvat koho hlupákem
  3. znamenatEr weiß, was es heißt, Verantwortung zu tragen.Ví, co to znamená nést zodpovědnost.Guten Abend heißt auf Französisch bonsoir.Dobrý večer se řekne francouzsky bonsoir.

Slovesohieß, h. geheißen

  1. Was soll das heißen? Co to znamenat?

Vyskytuje se v

heiß: j-m ist heißkomu je horko

heißen: Was soll das heißen?Co to má znamenat?

Nadel: mit heißer Nadel genäht seinbýt šitý horkou jehlou

Spur: heiße Spurhorká stopa

willkommen: j-n willkommen heißenpřivítat, uvítat koho

Kaffee: schwarzen/heißen/starken Kaffee trinkenpít černou/horkou/silnou kávu

Mittag: ein heißer Mittagparné poledne

ähnlich: Er heißt Schneider oder so ähnlich.Jmenuje se Schneider nebo tak nějak (podobně).

Dings, Dingsbums, Dingsda: Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.

sein: Mir ist kalt/heiß!Je mi zima/horko!

horký: heißer Drahthorká linka

červnový: ein heißer Junitaghorký červnový den

horko: Mir ist heiß.Je mi horko.

jako: Heißt es, dass ich jetzt gehen soll?To už mám jako jít?

jakže: Wie heißt er denn?Jakže se jmenuje?

jmenovat se: nach der Mutter heißenjmenovat se po matce

kakao: heißer Kakaohorké kakao

lázeň: ein heißes Bad nehmendát si horkou lázeň

máchat: einen Teebeutel im heißen Wasser ziehen lassenmáchat sáček čaje v horké vodě

polít: Es überkam mich heiß., Hitze überkam mich.Polilo mě horko.

rozehřát: Heißer Tee mit Rum wärmt dich bestimmt durch.Horký čaj s rumem tě zaručeně rozehřeje.

usrknout: einen heißen Tee schlürfenusrknout horký čaj

uvítat: Sie hieß den Gast in ihrem Haus willkommen.Uvítala hosta ve svém domě.

vedro: Heute ist es heiß/schwül.Dnes je vedro.

vroucí: ein heißer Wunschvroucí přání

vyvrhnout: Der Vulkan hat heiße Lava ausgespien.Sopka vyvrhla horkou lávu.

žhavý: heißer Südenžhavý jih

chodit: um den heißen Brei herumredenchodit kolem horké kaše

jehla: etw. mit der heißen Nadel nähenšít/dělat co horkou jehlou

kaše: um den heißen Brei herumredenchodit kolem horké kaše

náruč: j-n mit geöffneten Armen willkommen heißenuvítat koho s otevřenou náručí

nošení: Das heißt Holz in den Wald tragen.Je to nošení dříví do lesa.

železo: Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist.Kout železo, dokud je žhavé.

Blut: heißes Blut habenmít horkou krev, být temperamentní