Hlavní obsah

nošení

Vyskytuje se v

jestřábí: přen. jestřábí nosdie Habichtsnase

rouška: povinnost nosit rouškudie Maskenpflicht

rozpláclý: rozpláclý nosdie Plattnase

smutek: nosit smutekTrauer tragen

cvok: nosit koženou bundu se cvokyeine Lederjacke mit Zwecken tragen

ležérní: nosit ležérní oblečenílässige Kleidung tragen

nenošený: Prodám nenošenou zimní bundu.Verkaufe Winterjacke, ungetragen.

nos: utírat komu nosj-m die Nase putzen

nos: dloubat se v nosein der Nase bohren

nosit: nosit kloboukeinen Hut tragen

nosit: nosit aktovku pod pažídie Mappe unter dem Arm tragen

nosit se: To už nenosí.Das trägt man heute nicht mehr.

ohrnout: ohrnout nad čím nosdie Nase über etw. Akk rümpfen

oprávnění: mít oprávnění k nošení zbraněeine Befugnis zum Waffentragen haben

pásek: nosit na rukávu smuteční pásekdie Trauerbinde auf dem Ärmel tragen

přeražený: přeražený nosgebrochene Nase

pudrovat: pudrovat si nossich die Nase pudern

střídačka: nosit batoh na střídačkuden Rucksack wechselweise tragen

taška: nosit tašku na zádechdie Tasche auf dem Rücken tragen

těžký: Nesmíš nosit nic těžkého.Du darfst nichts Schweres tragen.

tmavý: nosit tmavý oblekeinen dunklen Anzug tragen

ucpaný: Mám ucpaný nos.Meine Nase ist zu.

zacpat: zacpat si nossich die Nase zuhalten

zarudlý: pláčem zarudlý nosvom Weinen rote Nase

dříví: nosit dříví do lesaHolz in den Wald tragen

les: nosit dříví do lesaHolz in den Wald tragen

nahoru: nosit nos nahorudie Nase hoch tragen

nos: expr. strkat nos do čehoseine Nase in etw. stecken

nos: krčit nos nad kým/čímüber j-n/etw. die Nase rümpfen

nos: věšet komu bulíky na nosj-m einen Bären aufbinden

nosit: nosit smutekTrauer tragen

nosit: nosit koho v srdcij-n im Herzen tragen

orlí: mít orlí noseine Adlernase haben

přeletět: přen. Něco mu přelítlo přes nos.Ihm ist eine Laus über die Leber gelaufen.

ruka: nosit koho na rukouj-n auf Händen tragen

sova: přen. nosit sovy do AténEulen nach Athen tragen

věšet: ob., expr. věšet komu bulíky na nosj-n an der Nase herumführen

krumm: krumme Nase habenmít křivý nos

spitz: spitze Schuhe tragennosit špičaté boty

hoch: hohe Absätze tragennosit vysoké podpatky

Konfektion: Ich trage nur Konfektion.Nosím jen konfekci.

Name: j-s Namen tragennosit čí jméno

Nase: eine verstopfte Nase habenmít ucpaný nos

Nase: sich die Nase putzenčistit si nos

putzen: sich die Nase putzenvysmrkat se, utřít si nos

Ring: einen Ring (am Finger) tragennosit (na prstě) prsten

Säbel: den Säbel in der Scheide tragennosit šavli v pochvě

tragen: nicht schwer tragen dürfennesmět nosit nic těžkého ze zdravotních důvodů

bohren: in der Nase bohrenvrtat se v nose