Hlavní obsah

nesení

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (v ruce) die Tragung, das Tragennesení batohu na zádechdas Rucksacktragen auf dem Rückennáb. nesení křížedie Kreuztragung
  2. (viny ap.) die Tragung, das Tragennesení rizikadie Risikotragung

Vyskytuje se v

nést: nést s seboumít za následek mitbringen*, mit sich bringen*

paleta: nést paletu s výrobkydie Palette mit den Erzeugnissen tragen

paždí: nést knihu pod paždímein Buch unter dem Arm tragen

zodpovědnost: nést plnou zodpovědnost za cofür etw. volle Verantwortung tragen

nést se: nést se jako pávwie ein Pfau stolzieren

ovoce: co nese bohaté ovoceetw. trägt reiche Früchte

notwendig: nést nevyhnutelné důsledkydie notwendigen Folgen tragen

Post: (za)nést co na poštuetw. auf die/zur Post bringen

heißen: Ví, co to znamená nést zodpovědnost.Er weiß, was es heißt, Verantwortung zu tragen.

tragen: nést co na zádechetw. auf dem Rücken tragen

nesení: náb. nesení křížedie Kreuztragung