Hlavní obsah

nesení

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (v ruce) die Tragung, das Tragennesení batohu na zádechdas Rucksacktragen auf dem Rückennáb. nesení křížedie Kreuztragung
  2. (viny ap.) die Tragung, das Tragennesení rizikadie Risikotragung

Vyskytuje se v

nést: nést s seboumít za následek mitbringen*, mit sich bringen*

nést: Co nám neseš?Was bringst du uns?

nést: nést kufrden Koffer tragen

nést: Sloupy nesou klenbu.Die Säulen tragen das Gewölbe.

nést: Nohy už ho nenesou.Die Beine tragen ihn nicht mehr.

nést: nést utrpení válkyKriegsleiden ertragen

nést: Jak to neseš?Wie verträgst du das?

nést: nést odpovědnost za koho/codie Verantwortung für j-n/etw. tragen

paleta: nést paletu s výrobkydie Palette mit den Erzeugnissen tragen

paždí: nést knihu pod paždímein Buch unter dem Arm tragen

zodpovědnost: nést plnou zodpovědnost za cofür etw. volle Verantwortung tragen

nést: nést ovoceFrüchte tragen

nést se: nést se jako pávwie ein Pfau stolzieren

ovoce: co nese bohaté ovoceetw. trägt reiche Früchte

notwendig: die notwendigen Folgen tragennést nevyhnutelné důsledky

Post: etw. auf die/zur Post bringen(za)nést co na poštu

heißen: Er weiß, was es heißt, Verantwortung zu tragen.Ví, co to znamená nést zodpovědnost.

tragen: etw. auf dem Rücken tragennést co na zádech

tragen: seinen Namen tragennést jeho jméno