Hlavní obsah

zodpovědnost

Vyskytuje se v

rozhodnout: etw. eigenverantwortlich entscheidenco rozhodnout na vlastní zodpovědnost

Verantwortung: eine große Verantwortung habenmít velkou (z)odpovědnost

eigenverantwortlich: etw. eigenverantwortlich entscheidenco rozhodnout na vlastní zodpovědnost

heißen: Er weiß, was es heißt, Verantwortung zu tragen.Ví, co to znamená nést zodpovědnost.

zodpovědnost: für etw. volle Verantwortung tragennést plnou zodpovědnost za co