Hlavní obsah

odpovědnost

Vyskytuje se v

pocit: pocit odpovědnostidas Verantwortungsgefühl

mravní: mít mravní odpovědnost za codie moralische Verantwortung für etw. haben

nést: nést odpovědnost za koho/codie Verantwortung für j-n/etw. tragen

pohnat: pohnat koho k odpovědnostij-n zur Verantwortung ziehen

trestněprávní: mít trestněprávní odpovědnoststrafrechtliche Verantwortlichkeit haben

Verantwortung: eine große Verantwortung habenmít velkou (z)odpovědnost

Verantwortung: für j-n/etw. eine Verantwortung übernehmenpřevzít odpovědnost za koho/co

übernehmen: die Verantwortung für etw. übernehmenpřevzít odpovědnost, odpovídat za co

verantworten: eine Maßnahme verantwortenmít odpovědnost za opatření

Verantwortung: in eigener Verantwortungna vlastní (z)odpovědnost