Hlavní obsah

odpovědnost

Vyskytuje se v

pocit: pocit odpovědnostidas Verantwortungsgefühl

mravní: mít mravní odpovědnost za codie moralische Verantwortung für etw. haben

nést: nést odpovědnost za koho/codie Verantwortung für j-n/etw. tragen

pohnat: pohnat koho k odpovědnostij-n zur Verantwortung ziehen

trestněprávní: mít trestněprávní odpovědnoststrafrechtliche Verantwortlichkeit haben

Verantwortung: mít velkou (z)odpovědnosteine große Verantwortung haben

übernehmen: převzít odpovědnost, odpovídat za codie Verantwortung für etw. übernehmen

verantworten: mít odpovědnost za opatřeníeine Maßnahme verantworten

odpovědnost: mít odpovědnost za koho/codie Verantwortung für j-n/etw. haben