Hlavní obsah

pocit

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (smyslový, citový) das Gefühl, die Empfindunghovor. das Feelingpocit tepla/chladudas Gefühl der Wärme/Kältepocit méněcennostidas Minderwertigkeitsgefühl
  2. (uvědomění si) das Gefühlpocit odpovědnostidas Verantwortungsgefühl

Vyskytuje se v

nenávistný: das Hassgefühlnenávistný pocit

podivný: Es war ein seltsames Gefühl.Byl to podivný pocit.

prostoupit: Er war vom Glücksgefühl durchdrungen.Byl prostoupen pocitem štěstí.

slastný: ein Wonnegefühl habenmít slastný pocit

Minderwertigkeitsgefühl: unter Minderwertigkeitsgefühlen leidentrpět pocity méněcennosti

anhängen: Das Gefühl der Schuld wird ihm immer anhängen.Pocit viny mu už zůstane.

Gefühl: ein bestimmtes Gefühl unterdrücken/zeigenpotlačovat/projevovat určitý pocit

pocit: das Minderwertigkeitsgefühlpocit méněcennosti