Hlavní obsah

odpovědnost

Vyskytuje se v

pocit: pocit odpovědnostidas Verantwortungsgefühl

mravní: mít mravní odpovědnost za codie moralische Verantwortung für etw. haben

nést: nést odpovědnost za koho/codie Verantwortung für j-n/etw. tragen

pohnat: pohnat koho k odpovědnostij-n zur Verantwortung ziehen

trestněprávní: mít trestněprávní odpovědnoststrafrechtliche Verantwortlichkeit haben

odpovědnost: mít odpovědnost za koho/codie Verantwortung für j-n/etw. haben