Hlavní obsah

zodpovědnost

Vyskytuje se v

rozhodnout: co rozhodnout na vlastní zodpovědnostetw. eigenverantwortlich entscheiden

Verantwortung: mít velkou (z)odpovědnosteine große Verantwortung haben

eigenverantwortlich: co rozhodnout na vlastní zodpovědnostetw. eigenverantwortlich entscheiden

heißen: Ví, co to znamená nést zodpovědnost.Er weiß, was es heißt, Verantwortung zu tragen.

zodpovědnost: nést plnou zodpovědnost za cofür etw. volle Verantwortung tragen