Hlavní obsah

nést

Nedokonavé sloveso

  1. (přenášet v ruce ap.) tragennést kufrden Koffer tragen
  2. (přicházet s něčím) bringen, tragenCo nám neseš?Was bringst du uns?
  3. nést s sebou přen.(mít za následek) mitbringen, mit sich bringen
  4. (držet v poloze) tragenSloupy nesou klenbu.Die Säulen tragen das Gewölbe.Nohy už ho nenesou.Die Beine tragen ihn nicht mehr.
  5. (snášet - utrpení ap.) (ver)tragen, ertragennést utrpení válkyKriegsleiden ertragenJak to neseš?Wie verträgst du das?
  6. (přinášet užitek) tragen, abwerfen, bringen
  7. (klást vejce) Eier legen
  8. (jméno, titul ap.) tragen
  9. (vinu ap.) tragennést odpovědnost za koho/codie Verantwortung für j-n/etw. tragen

Vyskytuje se v

nesení: die Kreuztragungnáb. nesení kříže

paleta: die Palette mit den Erzeugnissen tragennést paletu s výrobky

paždí: ein Buch unter dem Arm tragennést knihu pod paždím

zodpovědnost: für etw. volle Verantwortung tragennést plnou zodpovědnost za co

nést se: wie ein Pfau stolzierennést se jako páv

ovoce: etw. trägt reiche Früchteco nese bohaté ovoce

notwendig: die notwendigen Folgen tragennést nevyhnutelné důsledky

Post: etw. auf die/zur Post bringen(za)nést co na poštu

heißen: Er weiß, was es heißt, Verantwortung zu tragen.Ví, co to znamená nést zodpovědnost.

tragen: etw. auf dem Rücken tragennést co na zádech

nést: mít za následek mitbringen*, mit sich bringen*nést s sebou