Hlavní obsah

vertragen

Vyskytuje se v

vertragen: sich vertragenmit j-m snést se, rozumět si, vycházet s kým

für: ein Vertrag für drei Monatesmlouva na tři měsíce

Kritik: keine Kritik vertragennesnést žádnou kritiku

langfristig: einen langfristigen Vertrag abschließenuzavřít dlouhodobou smlouvu

Vertrag: mit j-m/etw. einen Vertrag (ab)schließenuzavřít s kým/čím smlouvu

ablaufen: Wann läuft der Vertrag ab?Kdy vyprší smlouva?

Ausfertigung: ein Vertrag in drei Ausfertigungensmlouva ve třech vyhotoveních

Einschränkung: Der Vertrag gilt ohne Einschränkung.Smlouva platí bez výhrad.

Gültigkeit: Der Vertrag hat gestern seine Gültigkeit erlangt.Smlouva včera nabyla platnosti.

verletzen: einen Vertrag verletzenporušit smlouvu

Puff: einen Puff vertragen (können)něco snést, nebýt žádná citlivka