Hlavní obsah

beauftragen

Sloveso

Vyskytuje se v

Leitung: j-n mit der Leitung der Diskussion beauftragenpověřit koho vedením diskuse

pověřit: j-n mit einer Aufgabe beauftragenpověřit koho úkolem