Hlavní obsah

vertragen

Vyskytuje se v

vertragen: sich vertragenmit j-m snést se, rozumět si, vycházet s kým

für: ein Vertrag für drei Monatesmlouva na tři měsíce

Kritik: keine Kritik vertragennesnést žádnou kritiku

langfristig: einen langfristigen Vertrag abschließenuzavřít dlouhodobou smlouvu

Vertrag: mit j-m/etw. einen Vertrag (ab)schließenuzavřít s kým/čím smlouvu

ablaufen: Wann läuft der Vertrag ab?Kdy vyprší smlouva?

Ausfertigung: ein Vertrag in drei Ausfertigungensmlouva ve třech vyhotoveních

Einschränkung: Der Vertrag gilt ohne Einschränkung.Smlouva platí bez výhrad.

Gültigkeit: Der Vertrag hat gestern seine Gültigkeit erlangt.Smlouva včera nabyla platnosti.

verletzen: einen Vertrag verletzenporušit smlouvu

nájemník: einen Vertrag mit dem Mieter abschließenuzavřít smlouvu s nájemníkem

nést: Wie verträgst du das?Jak to neseš?

nevypověditelný: ein unkündbarer Vertragnevypověditelná smlouva

odpor: Er verträgt keinen Widerspruch.Nesnese žádný odpor.

parafovat: den Vertrag paraphierenparafovat smlouvu

podepsat: einen Vertrag unterschreibenpodepsat smlouvu

přepracovat: den Vertrag überarbeitenpřepracovat smlouvu

publikovat: Der Vertrag wurde in voller Fassung veröffentlicht.Smlouva byla publikována v plném znění.

rozvázat: den Vertrag kündigenrozvázat smlouvu

smlouva: vom Vertrag zurücktretenodstoupit od smlouvy

stvrdit: einen Vertrag mit einem Eid bekräftigenstvrdit smlouvu přísahou

ukrytý: einen versteckten Vertrag findennajít ukrytou smlouvu

uzavřít: einen Vertrag abschließenuzavřít smlouvu

výhodný: ein günstiger Kauf/Vertragvýhodná koupě/smlouva

vyhotovit: einen Vertrag ausfertigenvyhotovit smlouvu

Puff: einen Puff vertragen (können)něco snést, nebýt žádná citlivka