Hlavní obsah

beantragen

Vyskytuje se v

Urlaub: Urlaub beantragenžádat o dovolenou

koncese: eine Konzession beantragenpožádat o koncesi

povolení: die Genehmigung zu etw. beantragenžádat o povolení k čemu

přídavek: einen Zuschuss beantragenpožadovat přídavek

zažádat: das Visum schriftlich beantragenzažádat o vízum písemně

beantragen: eine Aufenthaltsgenehmigung beantragenžádat o povolení k pobytu