Hlavní obsah

povolení

Vyskytuje se v

povolit: povolit (se)šroub, struna ap. sich lockern, sich lösen

dovozní: dovozní povolenídie Einfuhrbewilligung

importní: importní povolenídie Importerlaubnis

pracovní: pracovní povolenídie Arbeitserlaubnis

překročit: překročit povolenou rychlostdie zulässige Geschwindigkeit überschreiten

přistávací: přistávací povolenídie Landeerlaubnis

výjezd: povolení k výjezdudie Ausreisegenehmigung

externí: povolit externí studium komuj-m ein externes Studium erlauben

klička: udělat/povolit kličkueine Schlinge machen/lockern

osobní: osobní oprávnění/povolenípersönliche Berechtigung/Bewilligung

stavba: povolení ke stavbědie Baugenehmigung, die Baubewilligung

beantragen: žádat o povolení k pobytueine Aufenthaltsgenehmigung beantragen

geben: dát povolení komuj-m eine Erlaubnis geben

stunden: povolit komu odklad splátkyj-m eine Rate stunden

Zulassung: udělit komu povoleníj-m eine Zulassung erteilen

Genehmigung: Má povolení vycestovat.Sie hat die Genehmigung zur Ausreise.

lockern: povolit opasekden Gürtel lockern

verbieten: nepovolit demonstracieine Demonstration verbieten

verschaffen: opatřit si povolení na co, k čemusich eine Genehmigung für etw., zu etw. verschaffen

Widerruf: až do odvolání povolenobis auf Widerruf gestattet

povolení: povolení rodičůdie Elternerlaubnis